Starší příspěvky

  • expand2020 (147)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality MŠ

Rozhodnutí o příjetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout v Mateřské škole Nad Zámkem v týdnu od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 od 10 do 15 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 Rozhodnutí  

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 25. 6. 2020 od 16 hodin v tělocvičně v budově Nad Zámkem.

Zájmové kroužky v mateřské škole do konce školního roku 2019/2020

Oznamujeme, že společnost RYTMIK, která pro nás organizuje zájmové kroužky, bude až do konce června pokračovat v činnosti a kroužek ZUMBA bude probíhat stejně jako v období před uzavřením mateřské školy už od tohoto čtvrtku 28. 5. 2020 od 15:00. Kroužek ANGLIČTINA V POHYBU bude probíhat pro všechny přihlášené děti spojené do jedné skupiny a bude dvakrát týdně – v úterý v 15:00 a ve čtvrtek v 15:00, tak, aby si děti nahradily zameškané hodiny v co největším rozsahu. Kroužků se mohou účastnit pouze děti, které docházejí do mateřské školy. Ostatním společnost RYTMIK vrátí kurzovné podle počtu nevyužitých hodin.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vracení kurzovného, prosíme, kontaktujte přímo společnost RYTMIK.

Jarní focení

Ve dnech 4. a 5. června 2020 proběhne v dopoledních hodinách jarní focení tříd MŠ v prostředí zámeckého parku.

Fotografovat se bude pouze za příznivého počasí vždy od 9:00 hod

  • Berušky a Broučci ve čtvrtek 4. 6. 2020
  • Sluníčka a Hvězdičky v pátek 5. 6. 2020

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o fotografování svého dítěte na společnou třídní fotografii a fotografii jednotlivce (předškoláci na školní tablo), aby svůj zájem zapsali do objednacího archu umístěného v šatnách jednotlivých tříd, nebo se spojili telefonicky s třídní učitelkou.

Děkujeme

Návrat do MŠ od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vedení školy spolu se zřizovatelem vyhodnotilo situaci ohledně dalšího provozu MŠ a rozhodlo o znovuotevření od pondělí 25. 5. 2020. Mateřská škola bude v provozu v souladu s metodikou MŠMT pro provoz mateřských škol. Tento dokument vymezuje základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení. Děkujeme za vyplněné dotazníku  – zjištění zájmu o docházku. V měsíci květnu a červnu nastoupí do MŠ 62 % dětí.

Vzhledem k uzavření MŠ z důvodu pandemie jsme se rozhodli rozšířit provoz MŠ o letních prázdninách až do 7. 8. 2020. Výše úplaty zůstává stejná dle již dříve vydané směrnice, tj. 190 Kč v měsíci červenci. Veškeré údaje v dotazníku, prosím, považujte za závazné.

Povinnosti zákonného zástupce před prvním nástupem do MŠ po znovuotevření školky:

Prázdninový provoz v MŠ

Vážení rodiče, 
v době prázdninového provozu v měsíci červenci a srpnu bude v provozu pouze budova Nad Zámkem. V budově MŠ Zámecká, tj. budově základní školy, bude v měsíci červenci a srpnu probíhat výměna otopného systému. Výše školného v měsíci červenci zůstává 190 Kč, srpen  0 Kč.

Pravidla provozu Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí platná pro období do konce školního roku 2019/2020

… číst více

Ochrana zdraví v MŠ – materiál MŠMT

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy začne 25. 5. 2020. V sobotu jsme obdrželi slibovaný materiál MŠMT k ochraně zdraví v MŠ. V nejbližších dnech budete informováni o dalším postupu a nahlášení zapojení vašeho dítěte do předškolního vzdělávání. 

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Doplňující informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021

Milí rodiče nově přihlašovaných dětí, 
abychom Vám usnadnili podávání písemných dokumentů k zápisu do MŠ, zřídili jsme “přijímací službu” v budově mateřské školy v ulici Nad Zámkem. Tato služba od vás u hlavního vstupu PŘEDE DVEŘMI přebere žádost o přijetí dítěte a všechny potřebné dokumenty, aby nedocházelo k zahlcení poštovní schránky. Prosíme Vás o dodržování zásad bezpečnosti platných v nouzovém stavu – dokumenty podávejte s nasazenou rouškou, dodržujte odstup 2 m od zaměstnanců školky a NEVSTUPUJTE do budovy MŠ. Prosté vhození dokumentů do poštovní schránky u vstupu do MŠ je samozřejmě i nadále možné. Schránka bude vybírána denně.     
Doba osobního přijímání dokumentů – od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00
Děkujeme. 
Olga Machačová – zástupce ředitele pro mateřskou školu

Informace k uvolňování opatření ve školách

Vážení rodiče,

na základě harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství předpokládáme, že by od 25. 5. 2020 mohli za daných podmínek nastoupit do školy žáci 1. stupně. Protože ještě není vydáno přesné metodické doporučení, vyčkejte, určitě budete včas informováni. K tomuto datu plánujeme také otevření mateřské školy, ale také čekáme na organizační opatření ministerstva zdravotnictví. 

Harmonogram ke stažení zde.

Děkuji vám za přízeň, vaši práci a pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu až květnu 2020

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu až květnu 2020