Starší příspěvky

 • expand2020 (70)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality MŠ

--> Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády (informace zde) bude naše ZŠ od středy 11.3. 2020 do odvolání zcela uzavřena, včetně provozu školní družiny. Obědy budou žákům ZŠ odhlášeny hromadně. Nebude probíhat ani výuka ZUŠ a kroužků v ZŠ.

Na doporučení MŠMT a po konzultaci s vedením školy rozhodl zřizovatel o uzavření MŠ od úterý 17.3.2020 do odvolání. Obědy budou všem hromadně odhlášeny. Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejněna případné další informace s ohledem na vývoj situace v ČR.

Žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy po domluvě nebo požádat o zaslání emailem na adrese skola@zs-staravesno.cz.

Vzhledem k tomu, že není jasné, do kdy toto opatření bude trvat, sledujte prosím webové stránky školy, na kterých Vás budeme o situaci informovat.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí a rodičů. Řada z vás již žádost odevzdala. Prosím ostatní rodiče, aby žádost doručili do ZŠ jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • osobně do školy – stačí vhodit do poštovní schránky u vchodu do “staré” budovy (vchod pro MŠ a ŠD)
 • nebo poštou
  Žádost doručte, prosím, do 14. 4. 2020. 
 • V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky a máte již potvrzení lékaře a PPP, vyplňte žádost o odklad – na webu školy v sekci Základní škola – dokumenty a doručte stejným způsobem.
 • Poté budou vašim dětem přiděleny identifikační čísla – dozvíte se je emailem a vyrozuměni o přijetí bude na webu a úřední desce školy (u hlavního vstupu).

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Doporučení aktivit pro děti z mateřské školy po dobu přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho budou v platnosti současná opatření a jak se bude situace vyvíjet, chceme vám alespoň na dálku pomoci s předškolní přípravou dětí a doporučit činnosti, které je možné provádět s dětmi v době, kdy nemohou navštěvovat mateřskou školu. Je nám líto, že s vašimi dětmi nemůžeme být a těšíme se na ně, až bude školka zase otevřená.
Samozřejmě po vás nechceme, abyste plnili s dětmi úkoly, odesílali vyplněné pracovní listy a podobně. Děti ještě nejsou školou povinné a měly by si především hrát, ale prospěje jim, když jim jejich hra něco dá, když se při hrách něco naučí a vám to snad pomůže při hledání způsobu, jak s nimi trávit tolik času.
Z naší strany se jedná pouze o pomoc, doporučení, rady a inspirace. Přejeme vám i vašim dětem, abyste následující dny mohli prožít ve zdraví, aby byl váš společně strávený čas radostný a klidný a hlavně bez velkých starostí. (Pokračování textu…)

Informace k logopedii

Rodiče, kteří mají zájem konzultovat domácí logopedický trénink, mohou v době uzavření MŠ a ZŠ kontaktovat paní učitelku Chrástkovou přes e-mail (veronika.chrastkova@zs-staravesno.cz). Individuálně dostanou nová cvičení nebo doporučení, jak v nácviku pokračovat. Tyto elektronické konzultace jsou bezplatné.

Informace k situaci ohledně koronaviru

Uveřejňujeme informace a několik zásadních doporučení a opatření pro školy, která jsme obdrželi od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

 

Akce na březen

 

12. 3. 2020  Návštěva Dětského světa v areálu Velkého světa techniky Vítkovice – Broučci a Berušky (odjezd autobusem od školky v 8:30)
Druhý až třetí týden v březnu Vynášení Moreny, přesný termín bude upřesněn podle týdenních plánů v jednotlivých třídách
17. 3. 2020 Divadélko Ententýky v MŠ – představení „Tajuplná země“, Broučci a Berušky v tělocvičně MŠ od 8:30, Sluníčka a Hvězdičky v hudebně 10:00
31. 3. 2020 Divadlo loutek Ostrava – představení „O Mašinkách“ na hlavní scéně divadla – třídy: Broučci, Hvězdičky, Sluníčka, odjezd od budovy mateřské školy v 7:50
Konec března Den v přírodě podle plánů jednotlivých tříd – o podrobnostech a přesném termínu budou rodiče informováni na nástěnkách a na webových stránkách školy

Kroužky v MŠ v 2. pololetí

Informace k zájmovým kroužkům v mateřské škole pro druhé pololetí:
Kroužek Angličtina v pohybu bude probíhat každé úterý od 15.00 hodin a každý čtvrtek od 15.00 hodin,
od tohoto týdne tzn. úterý 18.2. a čtvrtku 20.2. bude kroužek vést nová lektorka sl. Anna Národová.
Doučí dvě lekce za první pololetí a bude pokračovat ve výuce v pololetí druhém.

Kroužek ZUMBA každý čtvrtek povede i nadále sl. Barbora Makúchová.

Zájmové kroužky – informace

Všechny zájmové kroužky, které dětem odpadly v uplynulých týdnech (Angličtina, Zumba), budou nahrazeny po skončení prvního pololetí školního roku tak, aby v obou pololetích bylo realizováno vždy všech 15 výukových hodin. Stejným způsobem budou nahrazeny i další případné odpadlé hodiny.   

Uspávání broučků

V podvečerních hodinách dne 24. října 2019 se uskutečnila akce mateřské školy pro děti a rodiče s názvem “Uspávání broučků”. Počasí přálo, bylo nezvykle teplo a tma přišla tak akorát, takže si děti s rodiči a prarodiči mohly užít romantickou a tajemnou atmosféru na cestě se světýlky. Po úvodní společné písničce a říkance dětí a předání putovního světýlka se děti se svými vlastnoručně vyrobenými broučky a lucerničkami vydaly na cestu označenou světýlky, která je nakonec přivedla až k domečkům, do nichž uložily své broučky k zimnímu spánku. Lucerničku, na kterou cestou sbíraly razítka, nechaly broučkům svítit, aby se potmě nebáli. Všichni broučci, kteří si před zimou nestihnou najít domeček, se mohou uložit do zimního hmyzího hotelu ´U tří tykadel´, který děti umístily na strom na školní zahradě. Nakonec se všichni mohli občerstvit ve stánku “U Berušky” a jít spokojeně domů. Ti méně unavení si mohli ještě potmě zařádit na louce pod školkou.

Olga Machačová

Zrušení plánovaného sběru papíru

Z důvodu stavebních prací na školním hřišti nebude toto pololetí probíhat sběr papíru v budově školy. Papír je možné odevzdat ve sběrně pana Nepraše ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, nebo ve sběrně Krmelín ulice Staroveská. Zde je možnost nahlásit třídu nebo oddělení MŠ a sběrna již pošle částku na účet školy. Děkujeme za pochopení a příspěvky.