Starší příspěvky

  • expand2020 (32)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality MŠ

--> Akce na únor

 

10. 2. 2020 – 16.2.2020 Jarní prázdniny, MŠ má omezený provoz ve třídách Broučci a Berušky, provozní doba zůstává nezměněna
17. 2. 2020 Vzdělávací program „Od vajíčka k mláděti“ – přednáška zaměstnance záchranné stanice Bartošovice (Broučci, Hvězdičky, Sluníčka) hudebna, začátek v 8:30
19. 2. 2020 Vystoupení kouzelníka Aleše – začátek v 8:45, třídy Broučci a Sluníčka
25. 2. 2020 Vzdělávací program v Dolní oblasti Vítkovice – Velký svět techniky, třídy Hvězdičky a Sluníčka, odjezd od školky v 8:00 !!!
27. 2. 2020 dvouhodinový vzdělávací program „Od kolíbky k muzice“ – třída Sluníčka, začátek v 9:30 (Program probíhá v rámci folklorního Festivalu Poodří Františka Lýska
Konec února Karneval ve třídách – proběhne v dopoledních hodinách, bližší informace budou k dispozici na nástěnkách i na webu školy podle programu jednotlivých tříd

Karneval v MŠ nad Zámkem

V pátek 28. 2. dopoledne se bude konat v tělocvičně MŠ „KARNEVAL“. Prosíme, dejte dětem tento den do školky karnevalovou masku. Děti převlékněte do masky již ráno před vstupem do třídy.

Kroužky v MŠ v 2. pololetí

Informace k zájmovým kroužkům v mateřské škole pro druhé pololetí:
Kroužek Angličtina v pohybu bude probíhat každé úterý od 15.00 hodin a každý čtvrtek od 15.00 hodin,
od tohoto týdne tzn. úterý 18.2. a čtvrtku 20.2. bude kroužek vést nová lektorka sl. Anna Národová.
Doučí dvě lekce za první pololetí a bude pokračovat ve výuce v pololetí druhém.

Kroužek ZUMBA každý čtvrtek povede i nadále sl. Barbora Makúchová.

Zájmové kroužky – informace

Všechny zájmové kroužky, které dětem odpadly v uplynulých týdnech (Angličtina, Zumba), budou nahrazeny po skončení prvního pololetí školního roku tak, aby v obou pololetích bylo realizováno vždy všech 15 výukových hodin. Stejným způsobem budou nahrazeny i další případné odpadlé hodiny.   

Uspávání broučků

V podvečerních hodinách dne 24. října 2019 se uskutečnila akce mateřské školy pro děti a rodiče s názvem “Uspávání broučků”. Počasí přálo, bylo nezvykle teplo a tma přišla tak akorát, takže si děti s rodiči a prarodiči mohly užít romantickou a tajemnou atmosféru na cestě se světýlky. Po úvodní společné písničce a říkance dětí a předání putovního světýlka se děti se svými vlastnoručně vyrobenými broučky a lucerničkami vydaly na cestu označenou světýlky, která je nakonec přivedla až k domečkům, do nichž uložily své broučky k zimnímu spánku. Lucerničku, na kterou cestou sbíraly razítka, nechaly broučkům svítit, aby se potmě nebáli. Všichni broučci, kteří si před zimou nestihnou najít domeček, se mohou uložit do zimního hmyzího hotelu ´U tří tykadel´, který děti umístily na strom na školní zahradě. Nakonec se všichni mohli občerstvit ve stánku “U Berušky” a jít spokojeně domů. Ti méně unavení si mohli ještě potmě zařádit na louce pod školkou.

Olga Machačová

Zrušení plánovaného sběru papíru

Z důvodu stavebních prací na školním hřišti nebude toto pololetí probíhat sběr papíru v budově školy. Papír je možné odevzdat ve sběrně pana Nepraše ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, nebo ve sběrně Krmelín ulice Staroveská. Zde je možnost nahlásit třídu nebo oddělení MŠ a sběrna již pošle částku na účet školy. Děkujeme za pochopení a příspěvky. 

Zahájení stavby hřiště za školou

Dne 23. září 2019 začnou přípravné práce pro zahájení stavby hřiště za školou. Z tohoto důvodu dojde k uzavření přístupové cesty ke škole kolem pošty. Stojany pro jízdní kola žáků budou v průběhu prvních dní přesunuty na školní dvůr – prostor za starou školní budovou. Prosíme rodiče i žáky, aby příjezdovou cestu kolem pošty nepoužívali a dbali tak bezpečnosti své i svých dětí.

Děkujeme za pochopení.

Rozdělení dětí do tříd mateřské školy ve školním roce 2019/2020

Rozdělení dětí do tříd mateřské školy ve školním roce 2019/2020