Starší příspěvky

  • expand2020 (22)
  • expand2019 (146)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality MŠ

--> Akce na leden

 

první týden v lednu návštěva v místním kostele, prohlídka „Betléma“
16. 1. 2020 pedagogická a provozní porada
20. – 24. 1. 2020 Lyžařský výcvik Sluníčka a Hvězdičky – čas odjezdu bude upřesněn poskytovatelem lyžařského výcviku 1 týden před zahájením kurzu
24. 1. 2020 účast na vzdělávacím programu v Dolní oblasti Vítkovic – Berušky a Broučci, program Svět barev a Geometráček (odjezd od budovy školky přibližně v 7:30 !, bude upřesněno)                         
28. 1. 2020 Divadélko Ententýky – Myška Klárka a Veverka Terka, začátek představení v 10:20 v tělocvičně MŠ – všechny třídy
31. 1. 2020 Pololetní prázdniny v ZŠ – školka má omezený provoz

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Ve dnech 10. 2. – 14. 2. 2020 (Jarní prázdniny) bude mít mateřská škola omezený provoz. V provozu budou pouze třídy Broučci a Berušky v budově Nad Zámkem. Děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Berušky, děti ze třídy Hvězdičky budou ve třídě Broučci. Provozní doba mateřské školy zůstává nezměněna.
Prosíme rodiče dětí, které o prázdninách nebudou chodit do školky, aby v pátek před prázdninami odnesli ze šaten všechny věci svých dětí, abychom mohli jejich místa půjčit na prázdniny dětem z druhé budovy. Velmi nám tím pomůžete předejít případným ztrátám oblečení a hledání ztracených věcí. Děkujeme.

Provoz MŠ o pololetních prázdninách

Dne 31. 1. 2020 (v době pololetních prázdnin) má mateřská škola omezený provoz. V provozu budou pouze třídy Broučci a Berušky – budova v ulici Nad Zámkem 497. Provozní doba zůstává nezměněná – 6:30 – 16:30. Děti ze třídy Sluníčka závazně přihlášené k docházce v tento den budou ve třídě Berušky. Děti ze třídy Hvězdičky závazně přihlášené k docházce tento den budou ve třídě Broučci.

Zájmové kroužky – informace

Všechny zájmové kroužky, které dětem odpadly v uplynulých týdnech (Angličtina, Zumba), budou nahrazeny po skončení prvního pololetí školního roku tak, aby v obou pololetích bylo realizováno vždy všech 15 výukových hodin. Stejným způsobem budou nahrazeny i další případné odpadlé hodiny.   

Uspávání broučků

V podvečerních hodinách dne 24. října 2019 se uskutečnila akce mateřské školy pro děti a rodiče s názvem “Uspávání broučků”. Počasí přálo, bylo nezvykle teplo a tma přišla tak akorát, takže si děti s rodiči a prarodiči mohly užít romantickou a tajemnou atmosféru na cestě se světýlky. Po úvodní společné písničce a říkance dětí a předání putovního světýlka se děti se svými vlastnoručně vyrobenými broučky a lucerničkami vydaly na cestu označenou světýlky, která je nakonec přivedla až k domečkům, do nichž uložily své broučky k zimnímu spánku. Lucerničku, na kterou cestou sbíraly razítka, nechaly broučkům svítit, aby se potmě nebáli. Všichni broučci, kteří si před zimou nestihnou najít domeček, se mohou uložit do zimního hmyzího hotelu ´U tří tykadel´, který děti umístily na strom na školní zahradě. Nakonec se všichni mohli občerstvit ve stánku “U Berušky” a jít spokojeně domů. Ti méně unavení si mohli ještě potmě zařádit na louce pod školkou.

Olga Machačová

Zájmové kroužky v mateřské škole

Oznamujeme, že společnost RYTMIK, která pro nás organizuje zájmové kroužky, posunula zahájení kroužků na 3. říjnový týden.

Kroužek Angličtiny v pohybu tedy začíná v úterý 15.10.2019 v 15:00 a další ve čtvrtek 17.10.2019 v 15:00

Kroužek ZUMBA byl na žádost společnosti RYTMIK přesunut na středy a začíná ve středu 16.10.2019 v 15:00, kdy si děti z dolní budovy vyzvedne lektorka kroužku a převede do horní budovy, kde je tělocvična a kde bude tento kroužek probíhat. Prosíme rodiče o dopsání jména lektorky do formuláře „Osoby pověřené odváděním dětí z MŠ“, čímž vyjádří souhlas s tím, aby lektorka děti ze školky sama vyzvedávala a převzala za ně zodpovědnost. Děti přihlášené do kroužku Angličtina v pohybu byly vzhledem v velkému zájmu rozděleny orientačně do dvou skupin, rozdělení je možno dle požadavků rodičů změnit, ale pouze tak, aby v každé skupině bylo maximálně 12 dětí.     

Zrušení plánovaného sběru papíru

Z důvodu stavebních prací na školním hřišti nebude toto pololetí probíhat sběr papíru v budově školy. Papír je možné odevzdat ve sběrně pana Nepraše ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, nebo ve sběrně Krmelín ulice Staroveská. Zde je možnost nahlásit třídu nebo oddělení MŠ a sběrna již pošle částku na účet školy. Děkujeme za pochopení a příspěvky. 

Zahájení stavby hřiště za školou

Dne 23. září 2019 začnou přípravné práce pro zahájení stavby hřiště za školou. Z tohoto důvodu dojde k uzavření přístupové cesty ke škole kolem pošty. Stojany pro jízdní kola žáků budou v průběhu prvních dní přesunuty na školní dvůr – prostor za starou školní budovou. Prosíme rodiče i žáky, aby příjezdovou cestu kolem pošty nepoužívali a dbali tak bezpečnosti své i svých dětí.

Děkujeme za pochopení.

Rozdělení dětí do tříd mateřské školy ve školním roce 2019/2020

Rozdělení dětí do tříd mateřské školy ve školním roce 2019/2020