Starší příspěvky

 • expand2020 (70)
 • expand2019 (143)
 • expand2018 (127)
 • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality

--> Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády (informace zde) bude naše ZŠ od středy 11.3. 2020 do odvolání zcela uzavřena, včetně provozu školní družiny. Obědy budou žákům ZŠ odhlášeny hromadně. Nebude probíhat ani výuka ZUŠ a kroužků v ZŠ.

Na doporučení MŠMT a po konzultaci s vedením školy rozhodl zřizovatel o uzavření MŠ od úterý 17.3.2020 do odvolání. Obědy budou všem hromadně odhlášeny. Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejněna případné další informace s ohledem na vývoj situace v ČR.

Žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy po domluvě nebo požádat o zaslání emailem na adrese skola@zs-staravesno.cz.

Vzhledem k tomu, že není jasné, do kdy toto opatření bude trvat, sledujte prosím webové stránky školy, na kterých Vás budeme o situaci informovat.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti dětí a rodičů. Řada z vás již žádost odevzdala. Prosím ostatní rodiče, aby žádost doručili do ZŠ jedním z následujících způsobů:

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • osobně do školy – stačí vhodit do poštovní schránky u vchodu do “staré” budovy (vchod pro MŠ a ŠD)
 • nebo poštou
  Žádost doručte, prosím, do 14. 4. 2020. 
 • V případě, že budete požadovat odklad povinné školní docházky a máte již potvrzení lékaře a PPP, vyplňte žádost o odklad – na webu školy v sekci Základní škola – dokumenty a doručte stejným způsobem.
 • Poté budou vašim dětem přiděleny identifikační čísla – dozvíte se je emailem a vyrozuměni o přijetí bude na webu a úřední desce školy (u hlavního vstupu).

Děkuji za pochopení

Yvetta Kunzová, ředitelka školy

Exkurze do Osvětimi – oznámení

Ze zřejmých důvodů se neuskuteční v plánovaném termínu 31. 3. exkurze do Polska (Osvětim, Krakov) pro žáky 8. a 9. ročníku. Památník Osvětim nám předběžně přislíbil náhradní termín, zatím samozřejmě bez jeho upřesnění. Pokud to situace dovolí, uskuteční se exkurze na konci školního roku.
J. Chvostek

Doporučení aktivit pro děti z mateřské školy po dobu přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho budou v platnosti současná opatření a jak se bude situace vyvíjet, chceme vám alespoň na dálku pomoci s předškolní přípravou dětí a doporučit činnosti, které je možné provádět s dětmi v době, kdy nemohou navštěvovat mateřskou školu. Je nám líto, že s vašimi dětmi nemůžeme být a těšíme se na ně, až bude školka zase otevřená.
Samozřejmě po vás nechceme, abyste plnili s dětmi úkoly, odesílali vyplněné pracovní listy a podobně. Děti ještě nejsou školou povinné a měly by si především hrát, ale prospěje jim, když jim jejich hra něco dá, když se při hrách něco naučí a vám to snad pomůže při hledání způsobu, jak s nimi trávit tolik času.
Z naší strany se jedná pouze o pomoc, doporučení, rady a inspirace. Přejeme vám i vašim dětem, abyste následující dny mohli prožít ve zdraví, aby byl váš společně strávený čas radostný a klidný a hlavně bez velkých starostí. (Pokračování textu…)

Informace k logopedii

Rodiče, kteří mají zájem konzultovat domácí logopedický trénink, mohou v době uzavření MŠ a ZŠ kontaktovat paní učitelku Chrástkovou přes e-mail (veronika.chrastkova@zs-staravesno.cz). Individuálně dostanou nová cvičení nebo doporučení, jak v nácviku pokračovat. Tyto elektronické konzultace jsou bezplatné.

Obědy pro seniory

Školní jídelna nabízí v době mimořádných opatření obědy i seniorům, kteří nejsou přihlášení k pravidelnému odběru obědů ze školní jídelny  při ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí. Této služby mohou nově využít v době  od 17. 3. 2020 do odvolání. Ceba oběda je 76 Kč včetně donášky. Informace na tel. čísle 591 142 226 u paní Věry Šindelové.
Vedení školy

Domácí příprava

Vážení rodiče a žáci,

v záložce domácí příprava jsou úkoly pro jednotlivé třídy I. stupně. Pro žáky II. stupně bude příprava probíhat pouze přes aplikaci Bakaláři – Komens. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Tiskopis poskytuje škola rodičům v době od 7:30 do 14:30 hodin v kanceláři ZŠ.

Informace ČSSZ – více

Informace k situaci ohledně koronaviru

Uveřejňujeme informace a několik zásadních doporučení a opatření pro školy, která jsme obdrželi od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli.

 

Srdce s láskou darované – veřejné hlasování

V rámci soutěže probíhá veřejné hlasování. Každý hlas se počítá, děkujeme za vaši podporu.

Odkaz pro hlasování