Starší příspěvky

  • expand2020 (22)
  • expand2019 (146)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Aktuality

Provoz MŠ o jarních prázdninách

Ve dnech 10. 2. – 14. 2. 2020 (Jarní prázdniny) bude mít mateřská škola omezený provoz. V provozu budou pouze třídy Broučci a Berušky v budově Nad Zámkem. Děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Berušky, děti ze třídy Hvězdičky budou ve třídě Broučci. Provozní doba mateřské školy zůstává nezměněna.
Prosíme rodiče dětí, které o prázdninách nebudou chodit do školky, aby v pátek před prázdninami odnesli ze šaten všechny věci svých dětí, abychom mohli jejich místa půjčit na prázdniny dětem z druhé budovy. Velmi nám tím pomůžete předejít případným ztrátám oblečení a hledání ztracených věcí. Děkujeme.

Změna emailové adresy do školní jídelny

Pro školní jídelnu byla zřízena nová emailová adresa:

jidelna@zs-staravesno.cz

Starý email bude v platnosti do konce školního roku.

Provoz MŠ o pololetních prázdninách

Dne 31. 1. 2020 (v době pololetních prázdnin) má mateřská škola omezený provoz. V provozu budou pouze třídy Broučci a Berušky – budova v ulici Nad Zámkem 497. Provozní doba zůstává nezměněná – 6:30 – 16:30. Děti ze třídy Sluníčka závazně přihlášené k docházce v tento den budou ve třídě Berušky. Děti ze třídy Hvězdičky závazně přihlášené k docházce tento den budou ve třídě Broučci.

Provoz ŠD o pololetních a jarních prázdninách

V době pololetních prázdnin, tj. dne 31. ledna 2020, a  jarních prázdnin (od 10. – 14. 2. 2020) nebude školní družina v provozu z důvodu malého počtu zapsaných žáků.

 

Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení na stření školy pro rok 2020/2021

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 5. listopadu 2019

  1. ŠKOLNÍ SBĚR – Díky podnětu a inciativě členky SRPŠ byla rozšířena možnost sběru v rámci školního sběru. V průběhu CELÉHO ROKU mohou rodiče papír, železo, elektroodpad a další komodity předávat ve prospěch školy ve sběrnách ve Staré Vsi n. O. a v Krmelíně. Jen za říjen byl celkový příjem pro školu cca 3 tis Kč. DĚKUJEME všem za tuto podporu školy.
  2. POCHVALA PANU ULRICHOVI – Jménem mnohých rodičů jsme vedení školy předali pochvalu p. uč. Ulrichovi za pozitivní přístup k dětem, empatii, komunikaci, způsob motivace …
  3. Rodiče pozitivně hodnotí zlepšení průběžného a včasného zapisování klasifikace do elektronických žákovských knížek. (Pokračování textu…)

Zájmové kroužky v mateřské škole

Oznamujeme, že společnost RYTMIK, která pro nás organizuje zájmové kroužky, posunula zahájení kroužků na 3. říjnový týden.

Kroužek Angličtiny v pohybu tedy začíná v úterý 15.10.2019 v 15:00 a další ve čtvrtek 17.10.2019 v 15:00

Kroužek ZUMBA byl na žádost společnosti RYTMIK přesunut na středy a začíná ve středu 16.10.2019 v 15:00, kdy si děti z dolní budovy vyzvedne lektorka kroužku a převede do horní budovy, kde je tělocvična a kde bude tento kroužek probíhat. Prosíme rodiče o dopsání jména lektorky do formuláře „Osoby pověřené odváděním dětí z MŠ“, čímž vyjádří souhlas s tím, aby lektorka děti ze školky sama vyzvedávala a převzala za ně zodpovědnost. Děti přihlášené do kroužku Angličtina v pohybu byly vzhledem v velkému zájmu rozděleny orientačně do dvou skupin, rozdělení je možno dle požadavků rodičů změnit, ale pouze tak, aby v každé skupině bylo maximálně 12 dětí.     

Zrušení plánovaného sběru papíru

Z důvodu stavebních prací na školním hřišti nebude toto pololetí probíhat sběr papíru v budově školy. Papír je možné odevzdat ve sběrně pana Nepraše ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, nebo ve sběrně Krmelín ulice Staroveská. Zde je možnost nahlásit třídu nebo oddělení MŠ a sběrna již pošle částku na účet školy. Děkujeme za pochopení a příspěvky. 

Zahájení stavby hřiště za školou

Dne 23. září 2019 začnou přípravné práce pro zahájení stavby hřiště za školou. Z tohoto důvodu dojde k uzavření přístupové cesty ke škole kolem pošty. Stojany pro jízdní kola žáků budou v průběhu prvních dní přesunuty na školní dvůr – prostor za starou školní budovou. Prosíme rodiče i žáky, aby příjezdovou cestu kolem pošty nepoužívali a dbali tak bezpečnosti své i svých dětí.

Děkujeme za pochopení.

Portál pro školy

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy. Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje obdrží žáci od svých učitelů. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.