Starší příspěvky

  • expand2020 (18)
  • expand2019 (146)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Život školy

-->

Po odstranění poruchy na webové aplikaci je její přímý přístup možný na adrese:

https://www.zs-staravesno.cz/bakaw/next/login.aspx. Je nutno opravit v mobilní aplikaci.

V kapce vody to žije!

V kapce vody to žije!

A že je to zajímavý život. Aspoň tedy podle našich žáků, kteří život do kapky vody nakreslili. Zúčastnili se totiž celoškolní výtvarné soutěže s názvem (Můj) život v kapce vody. Kreslili a malovali různými výtvarnými technikami, popustili uzdu fantazii a zapojili se tak do naší soutěže. Vítěze pak zvolili žáci sami, a to hlasováním pro nejpodařenější výtvarné kousky. Měli velmi těžké rozhodování, kapek vody bylo opravdu mnoho. Foto

(Pokračování textu…)

Vánoce, Vánoce, skoro-li budete

Pod tímto názvem se ve čtvrtek 19. 12. 2019 uskutečnil tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Žáci základní školy, mateřské školy i žáci ZUŠ si připravili pásmo písní, koled, tance, aby tak navodili u návštěvníků tu pravou vánoční atmosféru. Musím říct, že se jim to moc povedlo, i když počasí venku moc vánočně nevypadalo. Pozvání na ranní koncert přijaly i naše paní učitelky – důchodkyně a bývalý pan ředitel Pavel Plečka. Poděkování patří všem dětem a vyučujícím, kteří se na přípravě podíleli. Foto

Foto ze středeční generálky ve vestibulu školy, které se účastnila mateřská škola a žáci I. stupně.

Exkurze obchodního centra OBI

Dne 16. 12. 2019 se třídy 5. A a 5. B zúčastnili exkurze obchodního centra OBI. Byl to vánoční dárek od rodičů Lukáše Bravence z 5. B třídy. Děti se seznámily s funkcí a úkoly domovního technika, s technickými místnostmi nezbytnými pro chod objektu a venkovními prostorami. Dále pod vedením pana ředitele zjistily, kdy bylo obchodní centrum postaveno, jak dlouho trvala jeho stavba, prohlédly si jednotlivá oddělení, viděly řezání na pile, míchání barev, používané materiály, vnitřní a venkovní zahradu. Akce byla velmi zdařilá, děti byly spokojené a exkurze se jim velmi líbila. Foto

Sylva Janečková, Jitka Nyklová

Mikuláš

V pátek 6. prosince nás navštívil Mikuláš, andělé a také početná návštěva z pekla. Nejmenší děti měly určitě i trochu strach. Ale protože jsou naše děti asi všechny hodné, nikdo neskončil v pekle. Nadílka pro žáky 1.- 5. ročníku proběhla společně ve školní jídelně. Ostatní žáky školy navštívil Mikuláš přímo ve výuce ve třídách. Všichni se na jejich návštěvu velmi těšili a měli připravenou písničku, kterou zazpívali, aby dostali sladkou odměnu.  Mikuláš samozřejmě nezapomněl navštívit děti z mateřské školy a také Obecní úřad.  Poděkování a velká pochvala patří žákům 9. ročníku, kteří měli celou akci na starost. Foto

Vánoce s přáteli

Tradiční mezinárodní koncert s partnerskými školami z Rakové a polské Twardorzeczky se letos uskutečnil ve slovenské Rakové. Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme se tedy opět mohli setkat s našimi přáteli. Čekala nás dvě vystoupení pro školu a širokou veřejnost. Koncerty se konaly v kostele Narození Panny Marie v centru Rakové. Paní učitelky Boháčová a Nyklová nacvičily s dětmi pásmo s lidovými koledami a všichni vystupující se předvedli v plné parádě. Tichá noc ve všech třech jazycích v závěru našeho programu navodila nádhernou atmosféru pro vystoupení našich přátel. Děti si také po koncertě mohli společně s ostatními nazdobit perníčky. Alespoň na chvilku jsme si opět mohli popovídat, podělit se o události v jednotlivých zemích a popřát si krásné pohodové svátky. Foto

Vánoční jarmark

Jako každý rok, tak i letos jsme společně rozsvítili vánoční stromeček u příležitosti vánočního jarmarku. Děti vyrobily spoustu výrobků, které si rodiče měli možnost zakoupit. Nechyběla vánoční atmosféra, koledy a občerstvení. Po ukončení školní akce jsme se přemístili na zámek, kde vánoční jarmark pokračoval. Akce se velmi zdařila. Foto
Eva Dohnalová, Sylva Janečková

Archeolog z 6. třídy

Probírání učiva o pravěku sobě i spolužákům zpestřil Oliver Otáhal, který si po vzoru pravěkých řemeslníků vyrobil ruční kamenný mlýnek na mletí obilí. Stálo ho to „jenom“ asi 4 hodiny práce, ale výsledek stál za to. Vzápětí ještě ztvárnil svoji verzi věstonické venuše. Stal se tak na škole průkopníkem a propagátorem zavedeného historického oboru – experimentální archeologie. Foto

Mgr. Jaromír Chvostek

Olympiáda v jazyce českém

Školního kola Olympiády v ČJ, která se konala 25.11.2019, se zúčastnilo 16 žáků 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Na prvním místě se umístil Adam Kučera (48 b). Druhé místo získal Daniel Slaný (47 b). Oba vítězové postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne dne 20.1.2020 v Ostravě. Vítězům gratulujeme.

Zdeňka Dlouhá

Sametová revoluce slavila třicítku

Kulaté 30. výročí Sametové revoluce si připomněli žáci od 5. do 9. ročníku prostřednictvím prezentace, kterou si připravil deváťák Tomáš Sulowski. Foto

Mgr. Jaromír Chvostek