Starší příspěvky

  • expand2021 (101)
  • expand2020 (173)
  • expand2019 (144)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace ze ŠJ

Kontakt:    
Vedoucí školní jídelny: Věra Šindelová 591 142 226, 558 669 247 jidelna@zs-staravesno.cz

V naší  kuchyni budou různé speciality připravovat kuchařky Renáta Hýlová, Pavla Vávrová, Renáta Klímová, Kateřina Zemánková, Jarmila Jurinová a Martina Palagyiová. Stejně jako vloni zajišťujeme stravu cizím strávníkům – důchodcům, obecnímu úřadu i některým firmám.

Od školního roku 2019/2020 bude platba na daný měsíc stažena z účtu od 20. do 23. dne předešlého měsíce. Tzn. na měsíc září bude platba stažena již v srpnu.

Školní jídelna vydává obědy od 11.05 do 13.15 a ceny jsou následující:

Cena stravného

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny
 svačinka 8 žáci 7-10 let 24 Kč
  polodenní do 6 let 28 Kč žáci 11-14 let 26 Kč
polodenní od 6 let 30 Kč žáci 15 a více let 28 Kč
celodenní do 6 let 34 Kč    
celodenní od 6 let 36 Kč ostatní 70 Kč 

Směrnice školního stravování – příloha Vnitřní řád školní jídelny

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Strava se odhlašuje nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hodin prostřednictvím:

děti MŠ

  • na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.
  • výjimečně emailem na adrese: jidelna@zs-staravesno.cz opět jeden pracovní den předem do 13 hodin

žáci ZŠ a zaměstnanci:

  • jen  na webu estrava (odkaz na webu školy) prostřednictvím kódu (číslo) a hesla, které obdrží zákonni zástupci od vedoucí školní jídelny nebo prostřednictvím tř. učitelů. Zákonný zástupce je povinen vzhledem ochraně osobních údajů si po prvním přihlášení heslo změnit.

První den absence je nárok na dotovaný oběd, který je možno odebrat do jídlonosiče (u žáků ZŠ označeným kodem čipu) s možností vyzvednutí po domluvě až do 15:30 hodin. Výjimečně lze oběd  první den absence odhlásit ráno emailem do 7 hodin.

Pokud budete chtít oběd odhlásit později – opravdu vám nebude vyhověno.

NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 70 Kč.

První den nemoci lze jídlo vydat strávníkovi do jídlonosiče.Tento výdej probíhá od 10.45 do 11.30 hodin. Pokud dojde k vyzvednutí jídlonosiče po uplynutí této doby, nenese škola odpovědnost za nezávadnost oběda.

Prosíme také rodiče, aby neparkovali osobní automobily před zadním vchodem do kuchyně, který slouží pro zásobování.