Starší příspěvky

  • expand2020 (32)
  • expand2019 (143)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Mikuláš

V pátek 6. prosince nás navštívil Mikuláš, andělé a také početná návštěva z pekla. Nejmenší děti měly určitě i trochu strach. Ale protože jsou naše děti asi všechny hodné, nikdo neskončil v pekle. Nadílka pro žáky 1.- 5. ročníku proběhla společně ve školní jídelně. Ostatní žáky školy navštívil Mikuláš přímo ve výuce ve třídách. Všichni se na jejich návštěvu velmi těšili a měli připravenou písničku, kterou zazpívali, aby dostali sladkou odměnu.  Mikuláš samozřejmě nezapomněl navštívit děti z mateřské školy a také Obecní úřad.  Poděkování a velká pochvala patří žákům 9. ročníku, kteří měli celou akci na starost. Foto

Vánoce s přáteli

Tradiční mezinárodní koncert s partnerskými školami z Rakové a polské Twardorzeczky se letos uskutečnil ve slovenské Rakové. Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme se tedy opět mohli setkat s našimi přáteli. Čekala nás dvě vystoupení pro školu a širokou veřejnost. Koncerty se konaly v kostele Narození Panny Marie v centru Rakové. Paní učitelky Boháčová a Nyklová nacvičily s dětmi pásmo s lidovými koledami a všichni vystupující se předvedli v plné parádě. Tichá noc ve všech třech jazycích v závěru našeho programu navodila nádhernou atmosféru pro vystoupení našich přátel. Děti si také po koncertě mohli společně s ostatními nazdobit perníčky. Alespoň na chvilku jsme si opět mohli popovídat, podělit se o události v jednotlivých zemích a popřát si krásné pohodové svátky. Foto

Vánoční jarmark

Jako každý rok, tak i letos jsme společně rozsvítili vánoční stromeček u příležitosti vánočního jarmarku. Děti vyrobily spoustu výrobků, které si rodiče měli možnost zakoupit. Nechyběla vánoční atmosféra, koledy a občerstvení. Po ukončení školní akce jsme se přemístili na zámek, kde vánoční jarmark pokračoval. Akce se velmi zdařila. Foto
Eva Dohnalová, Sylva Janečková

Archeolog z 6. třídy

Probírání učiva o pravěku sobě i spolužákům zpestřil Oliver Otáhal, který si po vzoru pravěkých řemeslníků vyrobil ruční kamenný mlýnek na mletí obilí. Stálo ho to „jenom“ asi 4 hodiny práce, ale výsledek stál za to. Vzápětí ještě ztvárnil svoji verzi věstonické venuše. Stal se tak na škole průkopníkem a propagátorem zavedeného historického oboru – experimentální archeologie. Foto

Mgr. Jaromír Chvostek

Olympiáda v jazyce českém

Školního kola Olympiády v ČJ, která se konala 25.11.2019, se zúčastnilo 16 žáků 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Na prvním místě se umístil Adam Kučera (48 b). Druhé místo získal Daniel Slaný (47 b). Oba vítězové postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne dne 20.1.2020 v Ostravě. Vítězům gratulujeme.

Zdeňka Dlouhá

Sametová revoluce slavila třicítku

Kulaté 30. výročí Sametové revoluce si připomněli žáci od 5. do 9. ročníku prostřednictvím prezentace, kterou si připravil deváťák Tomáš Sulowski. Foto

Mgr. Jaromír Chvostek

Adventní věnce 5. B

Žáci 5.B si letos vyzkoušeli vyrobit a ozdobit adventní věnec trochu jinak, tentokrát bez chvojí. Práce je velice bavila a výrobky se jim opravdu povedly, jak můžete vidět na fotografiích. Foto

Jitka Nyklová 

Dějepisná olympiáda

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Dlouhé století se loučí (1880-1920). Řešitelé se potýkali se 17 úkoly různého typu, např. doplňovali text ze světoznámého Haškova Švejka, poznávali osobnosti našich dějin nebo popisovali obrázek zachycující impuls k zahájení 1. světové války – sarajevský atentát na následníka rakousko-uherského trůnu.Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže (mimochodem je to stejná osoba jako loni), jak o tom svědčí zisk 54 bodů z celkově 65 možných. (Pokračování textu…)

Osmáci chystají jarmark

Osmáci se i letos vrhli do přípravy jarmarku s nadšením a pod vedením obětavé maminky, paní Poláškové, vyrobili podle svých představ a návrhů svíčky ve skle. Jak se jim vše podařilo, ukáže prodejnost jejich výtvorů na jarmarku 29. 11. 2019 Foto

Mgr. Jaromír Chvostek

Zachraňovali jsme páchníka

Asi to zní nesrozumitelně, ale dnes už žáci devítky vědí, o co jde. Zapojili se totiž v rámci pracovních činností do záslužné akce Ochrana páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Poodří.

Pod vedením odborníků z centra Arnika vysázeli ve středu 13. 11. podél polní cesty od tzv. Chvostkova kříže mezi Starou Vsí a Košatkou hrušňové stromořadí, které tvoří na 40 kusů hrušní starých odrůd. Ty se časem stanou přírodním stanovištěm asi třícentimetrového vzácného brouka páchníka, který obývá dutiny vhodných stromů. Počasí sice nepřálo, ale přes bláto a zimu dobrá věc zvítězila. Foto

Mgr. Jaromír Chvostek