Starší příspěvky

  • expand2019 (125)
  • expand2018 (128)
  • expand2017 (49)

Šablony 2

Obecní úřad

Dušanovy zápisky

Okénko do historie

Školní rok 2018/19 je již 20. ročníkem našeho školního časopisu.

Redakční rada pracuje ve složení s přezdívkami

Petrošová Viktorie 4.B Lady Wifi
Zahrádková Johana 4.B Pigy
Bartoš Matěj 5. Mtj
Jančák Adam 5. Adm
Otáhal Oliver 5. Olík
Štegnerová Natálie 5. Summer
Volný Jakub 5. Abuk
Bohoněk Jan 6. HoBo
Mertová Natálie 6. NaMe
Slaná Veronika 6. Black Wolf
Borůvková Klaudie 7. Klaudi
Golková Amálie 7. Ami
Najzarová Dominika 7. Dadi
Pavliňáková Adéla 8. Adelajda
Daňová Karolína 9. Gaju
Kneblová Barbora 9. Bažka
vedoucí kroužku   Mgr. Veronika Mikolajková a Mgr. Jaromír Chvostek

Vydaná čísla v letošním školním roce 2018/2019

Číslo 1 – listopad 2018 Číslo 3 – únor 2019  
Číslo 2  – prosinec 2018 Číslo 4 – duben 2019  

 

Vydaná čísla v letošním školním roce 2017/2018

Číslo 1 – říjen 2017 Číslo 3 – únor 2018  
 Číslo 2 – prosinec 2017 Číslo 4 – duben 2018 Číslo 5 – červen 2018